People Exellence brengt geweldig talent en bedrijven bij elkaar.

Wij zijn wij?

 

People Excellence is een team van gemotiveerde experts met focus op ervaring, competentie, kwaliteit, snelheid en efficiëntie.

Wij bieden op diverse vlakken ondersteuning inzake kantooradministratie. Of het nu gaat om ondersteuning van uw secretariaat, van de aankoopdienst, de commerciële binnendienst, uw marketing afdeling, uw boekhouding of om support van uw projecten, wij hebben de geschikte kracht in ons team die deze taak ter harte zal nemen.

 

Wij werken bij u op kantoor:

  • op flexibele wijze
    • bepaalde of onbepaalde termijn
    • per opdracht
  • resultaatgericht
  • twee- of drietalig NL-FR-ENG
  • binnen de gewenste timing
  • bovendien zijn we snel inzetbaar

Hoe gaan wij te werk?

Van zodra wij alle informatie over uw vacature ontvangen hebben: dit kan per telefoon of via email screenen wij onze database op freelancers die zowel inzake ervaring en capaciteiten als inzake beschikbaarheid en nabijheid van locatie het best aansluiten op uw vraag.

 

U ontvangt volledig vrijblijvend één of meer CV’s.

 

Indien u interesse heeft, komen wij met de freelancer(s) in kwestie bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan dit kennismakingsgesprek vragen wij u om onze raamovereenkomst te ondertekenen. Dit met de bedoeling de exclusiviteit van de relatie tussen People Excellence en onze freelancers te vrijwaren. Door het ondertekenen van de raamovereenkomst engageert u zich enkel ertoe om niet rechtstreeks te gaan samenwerken met de freelancer in kwestie.

 

Indien u na het kennismakingsgesprek afziet van een samenwerking wordt u helemaal niets aangerekend en bent u tot niets verplicht, buiten het respecteren van de raamovereenkomst.

 

Indien u na het kennismakingsgesprek interesse heeft voor samenwerking met de voorgestelde freelancer, stellen wij een addendum bij de raamovereenkomst op waarin alle geplogenheden vermeld staan (vergoeding, timing, opzegtermijn, …).

 

Wij werken op basis van facturatie wat mogelijk een pluspunt betekent wanneer headcount voor u een probleem vormt.

 

Wij factureren aan u en de freelancer factureert aan ons. Dit blijft zo gedurende de hele duur van de samenwerking.

 

Onze medewerkers houden een prestatieblad bij dat door u wordt afgetekend op het einde van de maand of op het einde van de opdracht als deze korter is dan 1 maand. Dit prestatieblad wordt als bijlage toegevoegd aan de factuur. Onze manier van werken is eenvoudig en transparant.